लेखहरु

 १. एक बैंकरको सफलताका सुत्र: सफलता NEED ले होईन SPEED ले आउँछ


 

Comments

Popular posts from this blog

अरुको भलो चिताउ अनि आफनो पनि भलो हुन्छ ।

तपाई स्वंयम तपाईको प्रगतीको वाधक

जागीर की मालीक सोच तपाईकै ।